Konkurrencebetingelser

Kampagneperioden løber fra den 1. april 2017 til og med den 1/7 2017. Vinderne udtrækkes start august. 

Konkurrencen er ikke købsbetinget.
Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen.

Efter kampagneperioden trækkes der 3 vindere ved tilfældig lodtrækning.

 

Hvad vinder du?

Præmien er 1 unika plakat af det indsendte hus.

Præmien har en værdi af 9500 kr. inkl. levering. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer. 

2. pladsen Flagstang med vimpel (værdi 2000 kr.) og 3. pladsen er er dannebrogsflag passende til en 10 meters flagstang (300 kr.)

 

Hvis du vinder

Vinderne bliver trukket ved tilfældig lodtrækning. Vinderne af konkurrencen får direkte besked på den emailadresse, man har deltaget i konkurrencen med. Hører Monier ikke fra de enkelte vindere inden for 4 hverdage, har Monier ret til at trække en ny vinder, og den først udnævnte vinder har ingen opkrævningsret. 

Monier forbeholder sig ret til at offentliggøre vindernes navn + by i udsendelse af nyhedsbrev, på facebooksiden samt på nationaltag.dk. Ved at deltage i konkurrencen accepteres denne offentliggørelse. Vinderne modtager præmien i løbet af ca. 14 dage. Monier kan ikke garantere levering indenfor en bestemt periode og står ikke til ansvar, hvis pakken mistes af Post Danmark.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Præmier udleveres ikke til personer under 18 år, før Monier modtager samtykke fra vinderens forældre eller værge. Ansatte i Monier samt medlemmer af deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.

Konkurrencen udbydes af Monier A/S, Kong Christians Allé 53, 9000 Aalborg .

Monier påtager sig intet ansvar ved trykfejl eller andre fejl ifm. konkurrencen. Monier forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.

 

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.