Kvalitetskontrol gennem hele produktionsforløbet

Gennem hele processen, fra leret opgraves til den færdigbrændte Dantegl vingetagsten kommer ud af ovnen, kontrolleres kvaliteten minutiøst. Viden om råmaterialets beskaffenhed er et vigtigt udgangspunkt for at opnå det bedst mulige resultat. Leret til produktionen af Dantegl opgraves tæt på Volstrup Teglværk i Nordjylland. I lergraven udtages de første prøver for bl.a. at vurdere farven, plasticiteten og indholdet af urenheder. Fra sumpen, hvor leret lagres, efter at det er blandet, udtages ligeledes stikprøver for at sikre den optimale lerblanding. Prøverne analyseres i teglværkets laboratorium.

Forarbejdningen, tørringsprocessen, brændingen og ikke mindst de færdige Dantegl vingetagsten er også underlagt en nøje kontrol. Både før og efter brændingen testes alle tagsten for skævheder. Tagsten, der er skæve og har synlige fejl i overfladen, sorteres automatisk fra.

Mere vidtgående test end foreskrevet

De færdigbrændte Dantegl tagsten testes efterfølgende for vandgennemtrængning og frostfasthed. Inden for et bestemt tidsrum udsættes tagstenene for flere hundrede såkaldte fryse-tø-cykler, hvor de igen og igen udsættes for frost, optøning og nedsænkning i vand.

Der er udarbejdet europæiske standarder for klassificering af tegltagsten, der bl.a. omhandler krav til, hvordan stenene skal kvalitetstestes. Moniers tegltagsten overholder alle disse standarder og mere til. Normen for frostfasthed foreskriver f.eks., at der skal gennemføres minimum 150 fryse-tø-cykler. Monier har indført en mere vidtgående kvalitetskontrol, der betyder, at Dantegl vingetagsten gennemgår 300 fryse-tø-cykler. Der gennemføres også test for trædefasthed, belastning og brudstyrke.

Test under ekstreme vejrforhold og i Moniers tekniske udviklingscenter

De mange test, som gennemføres i forbindelse med produktionen, er blot en del af Moniers mange muligheder for at sikre den absolut bedste kvalitet. Rundt om i verden har vi flere udendørs testanlæg, hvor tagstenene udsættes for ekstreme vejrforhold. Der er tale om lokaliteter som Bukit Kemuning i Malaysia, Lake Wales i Florida, USA og Bergen i Norge, der er kendt for store nedbørsmængder på kort tid og hyppige storme, der når orkanstyrke. På Moniers tekniske udviklingscenter i Tyskland er der rig mulighed for at gennemføre mere avancerede kontroller. I centrets vindtunnel udsættes hele tagflader for hurtige skift mellem stærk storm og kraftig slagregn.